Inicjatywy i kampanie na rzecz zrównoważonej mody

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykładamy do ekologii, społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Moda, jako jedna z najbardziej widocznych branż, również odnajduje się w tym kontekście. Coraz więcej inicjatyw i kampanii jest podejmowanych na rzecz zrównoważonej mody, wdrażając ekologiczne i etyczne praktyki w całym przemyśle odzieżowym.

Kampanie dotyczące zrównoważonej mody mają na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat wpływu produkcji odzieży na środowisko i warunków pracy pracowników. Poprzez edukację i propagowanie pozytywnych zmian, podejmowane są działania na rzecz ekologicznej i społecznie odpowiedzialnej mody.

Podsumowanie:

 • Zrównoważona moda to koncepcja, która integruje aspekty ekologiczne i społeczne w procesie produkcji odzieży.
 • Inicjatywy takie jak RE-start Fashion mobilizują branżę modową do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Kampanie, takie jak „Daj niepotrzebnym ubraniom drugie życie” czy Tydzień Fashion Revolution, promują ideę zrównoważonej mody i edukują konsumentów.
 • Partnerstwo firm odzieżowych, obuwniczych, platform sprzedażowych i recyklingowych jest kluczowe dla transformacji branży modowej.
 • Zmiany w branży odzieżowej są niezbędne dla ochrony środowiska i zapewnienia godnych warunków pracy.

Misja projektu RE-start Fashion.

Misją projektu RE-start Fashion jest wyzwolenie potencjału branży odzieżowej i obuwniczej w zakresie realizowania celów zrównoważonego rozwoju. Projekt ma na celu uczynienie z branży pioniera w systemowym rozwijaniu odpowiedzialności w polskiej gospodarce. W projekcie uczestniczą firmy odzieżowe i obuwnicze o zasięgu międzynarodowym i krajowym, a także firmy zajmujące się recyklingiem ubrań i platformy sprzedażowe.

RE-start Fashion ma ambicję przekształcić polski sektor mody w jeden z liderów europejskich w zakresie zrównoważonego rozwoju. Poprzez współpracę z firmami odzieżowymi i obuwniczymi, organizacjami zajmującymi się recyklingiem ubrań oraz platformami sprzedażowymi, projekt dąży do stworzenia kompleksowego ekosystemu zorientowanego na odpowiedzialność społeczną i ochronę środowiska.

Projekt RE-start Fashion ma na celu uczynienie z branży odzieżowej i obuwniczej pioniera w systemowym rozwijaniu odpowiedzialności w polskiej gospodarce.

Projekt skupia się na dwóch głównych obszarach: zrównoważonym rozwoju i recyklingu. Działania podejmowane przez uczestników związane są z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, redukcją emisji CO2, optymalizacją procesów produkcyjnych, promocją etycznego i sprawiedliwego handlu.

Zaangażowanie firm i organizacji w projekt RE-start Fashion to krok w kierunku stworzenia branży mody, która działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Poprzez współpracę i wymianę wiedzy, sektor odzieżowy w Polsce może stać się przykładem dla innych krajów, inspirując do przejścia na bardziej ekologiczne i odpowiedzialne modele biznesowe.

Partnerzy inicjatywy RE-start Fashion.

Do projektu RE-start Fashion zostały zaproszone firmy odzieżowe i firmy obuwnicze o zasięgu międzynarodowym i krajowym, firmy zajmujące się recyklingiem ubrań oraz platformy sprzedażowe z ubraniami i obuwiem. Partnerzy mają wspólnie stworzyć mapę drogową branży mody, która określi cele i kluczowe obszary przemian.

Poniżej przedstawiam tabelę z partnerami inicjatywy RE-start Fashion:

Firmy odzieżowe Firmy obuwnicze Recykling ubrań Platformy sprzedażowe
Zara Nike Second Life Zalando
H&M Adidas Recycling Center ASOS
Levi’s New Balance Renew Clothing Farfetch

Partnerzy projektu RE-start Fashion są kluczowymi graczami zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku mody. Ich zaangażowanie w inicjatywę jest niezwykle istotne dla sukcesu w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i tworzeniu odpowiedzialnej branży odzieżowej. Wspólnie mogą wprowadzić realne zmiany i przyczynić się do tworzenia bardziej ekologicznego i etycznego systemu mody.

Kampania „Daj niepotrzebnym ubraniom drugie życie”.

Kampania „Daj niepotrzebnym ubraniom drugie życie” jest realizowana przez markę BYTOM, która chce promować ideę zrównoważonej mody oraz pomagać potrzebującym dzieciom. W ramach kampanii, klienci marki BYTOM mogą oddać niepotrzebną odzież do specjalnych boksów lub zamówić bezpłatnego kuriera.

„Pragniemy, aby nasza odzież miała drugie życie i była wykorzystywana efektywnie. Jednocześnie chcemy wspomagać potrzebujące dzieci poprzez przekazanie im ubrań, które mogą być dla nich bezcenne. To nasz wkład w zrównoważony rozwój społeczny i edukację.”

Oddane ubrania zostaną przekazane organizacji Ubrania Do Oddania, a te nie nadające się do użytku zostaną poddane recyklingowi. Kampania jest częścią strategii zrównoważonego rozwoju Grupy VRG.

Daj niepotrzebnym ubraniom drugie życie

Jak wziąć udział w kampanii „Daj niepotrzebnym ubraniom drugie życie”?

 1. Zbierz wszystkie niepotrzebne ubrania, które są w dobrym stanie.
 2. Oddaj je do specjalnych boksów, które znajdują się w sklepach marki BYTOM lub zamów bezpłatnego kuriera, który odbierze od Ciebie ubrania.
 3. Przekazane ubrania zostaną poddane recyklingowi lub przekazane potrzebującym dzieciom przez organizację Ubrania Do Oddania.

Dołącz do kampanii „Daj niepotrzebnym ubraniom drugie życie” i pomóż w tworzeniu zrównoważonej mody oraz niesieniu pomocy potrzebującym dzieciom.

Tydzień Fashion Revolution 2023.

Tydzień Fashion Revolution to coroczna kampania aktywizmu modowego, obchodzona w rocznicę katastrofy budowlanej Rana Plaza, która przyczyniła się do powstania organizacji Fashion Revolution. W tym roku tematem przewodnim jest 10-punktowy Manifest, który prezentuje wizję bezpiecznego, sprawiedliwego i przejrzystego systemu mody. Fashion Revolution działa na rzecz czystego, bezpiecznego, uczciwego, przejrzystego i odpowiedzialnego systemu mody.

Tydzień Fashion Revolution to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu podkreślenie ważności zrównoważonej mody i przypomnienie o tragicznych skutkach niewłaściwych praktyk w branży. W tym okresie organizowane są liczne wydarzenia, konkursy, wystawy i prezentacje, które mają na celu edukację i inspirację do podejmowania bardziej odpowiedzialnych wyborów w zakresie mody.

„Fashion Revolution to nie tylko tydzień świadomości, to proces, który trwa przez cały rok. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie zapominali o katastrofach, które miały miejsce w przemyśle mody, i żebyśmy nadal pytali marek #WhoMadeMyClothes”

W ramach Tygodnia Fashion Revolution organizowane są także akcje społeczne, takie jak #WhoMadeMyClothes, które mają na celu zwrócenie uwagi na prawa pracowników w przemyśle odzieżowym i promowanie transparentności w łańcuchu dostaw. Dzięki tym inicjatywom konsumenci mają szansę dowiedzieć się, kto i w jakich warunkach produkuje ubrania, które kupują.

Założenia Tygodnia Fashion Revolution 2023:

 • Zwrócenie uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w przemyśle mody, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla pracowników.
 • Promowanie zrównoważonych praktyk w produkcji ubrań i obuwia.
 • Podkreślenie potrzeby większej transparentności w łańcuchu dostaw mody.
 • Wspieranie marek i projektantów, którzy angażują się w zrównoważony system mody.

Podczas Tygodnia Fashion Revolution każdy z nas może wziąć udział w budowaniu lepszego, bardziej odpowiedzialnego przemysłu mody. To okazja do podjęcia świadomych wyborów i wsparcia marek, które działają zgodnie z wartościami zrównoważonego rozwoju. Przyłącz się do rewolucji modowej!

Fashion Revolution

Wyzwania branży mody i cele Fashion Revolution.

Fashion Revolution to organizacja, która koncentruje swoje działania na trzech kluczowych obszarach, mających na celu transformację branży mody w kierunku bezpiecznego, sprawiedliwego i przejrzystego systemu mody.

 • Bezpieczny system mody: Fashion Revolution kładzie duży nacisk na pamięć o tragedii w fabryce odzieżowej Rana Plaza, która miała miejsce w 2013 roku. Organizacja dąży do zapewnienia, aby podobne wypadki nigdy już się nie powtórzyły, i domaga się wdrażania środków bezpieczeństwa w fabrykach odzieżowych na całym świecie. Dzięki działaniom Fashion Revolution, coraz więcej firm dąży do poprawy warunków pracy swoich pracowników oraz do eliminowania niebezpiecznych praktyk w branży mody.
 • Sprawiedliwy system mody: Fashion Revolution prowadzi kampanię mającą na celu walkę o godne wynagrodzenie dla pracowników przemysłu odzieżowego na całym świecie. Organizacja domaga się wprowadzenia przepisów gwarantujących uczciwe płace i godne warunki pracy. Poprzez edukację konsumentów i nacisk na marki odzieżowe, Fashion Revolution stara się zmienić nierówności płacowe i zapewnić pracownikom godne życie.
 • Przejrzysty system mody: Fashion Revolution działa na rzecz większej przejrzystości w przemyśle mody. Organizacja dąży do tego, aby konsumenci mieli dostęp do informacji na temat produkcji ubrań, w tym źródeł surowców, warunków produkcyjnych i postępowania firm wobec pracowników. Poprzez kampanie społeczne i edukację, Fashion Revolution mobilizuje konsumentów do podejmowania świadomych wyborów i wspiera firmy, które praktykują uczciwość i przejrzystość w swoich działaniach.

„Bezpieczny system mody, sprawiedliwy system mody, przejrzysty system mody – to nasze cele. Pracujemy wspólnie, by uczynić branżę mody bardziej etyczną i zrównoważoną.” – Fashion Revolution

Wniosek.

Inicjatywy i kampanie na rzecz zrównoważonej mody odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bardziej odpowiedzialnej i ekologicznej branży odzieżowej. Poprzez takie działania, jak kampania „Daj niepotrzebnym ubraniom drugie życie” oraz Tydzień Fashion Revolution, inspirujemy zarówno konsumentów, jak i firmy do zaangażowania się w promowanie zrównoważonej mody.

Przemysł odzieżowy ma duży wpływ na nasze środowisko naturalne i społeczeństwo. Dlatego też wprowadzenie zmian w branży jest niezbędne dla ochrony naszego środowiska i zapewnienia godnych warunków pracy dla wszystkich pracowników.

Zrównoważona moda, oparta na kampaniach społecznych i etyce, pozwala nam budować lepszą przyszłość. Wiedza i świadomość konsumentów są kluczowe w tym procesie, ponieważ to oni swoimi wyborami mogą wpływać na zmiany w branży odzieżowej. Dlatego zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach i kampaniach na rzecz zrównoważonej mody, aby wspólnie stworzyć lepszy świat mody.