Wprowadzanie zrównoważonych praktyk w małych firmach modowych

W maju 2020 roku Dries Van Noten proponował przecenianie ubrać dopiero pod koniec sezonu oraz zmiany w kalendarzu mody. Inicjatywa Rewiring Fashion sugerowała nowe podejście do organizacji pokazów mody. Organizacje CFDA i BFC zalecały projektantom skupianie się na maksymalnie dwóch dużych kolekcjach w roku. Niewielka liczba notatek z pokazów i komunikatów prasowych dotyczyła zrównoważonych praktyk w produkcji ubrań. Emisja dwutlenku węgla związana z produkcją ubrań wynosi ponad 70% emisji w łańcuchu dostaw. Wzrost produkcji ubrań i obuwia do 2030 roku wyniesie przerażające 81%. Raport Global Fashion Agenda i McKinsey pokazuje, że emisja prawdopodobnie wzrośnie do 2,7 mld ton w 2030 roku. Przemysł odzieżowy jest odpowiedzialny za 4-10% światowej emisji gazów cieplarnianych. Duże marki modowe takie jak Burberry, Gucci i Prada zobowiązały się zmniejszyć emisję o 30% do 2030 roku i osiągnąć zeroemisyjność do 2050 roku. Wprowadzenie zrównoważonych praktyk w małych firmach modowych jest pilne i konieczne dla ochrony środowiska.

Podstawowe informacje

  • Wprowadzenie zrównoważonych praktyk w małych firmach modowych jest niezbędne dla ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
  • Emisja dwutlenku węgla związana z produkcją ubrań wynosi ponad 70% emisji w łańcuchu dostaw.
  • Wzrost produkcji ubrań i obuwia do 2030 roku wyniesie przerażające 81%.
  • Duże marki modowe takie jak Burberry, Gucci i Prada zobowiązały się zmniejszyć emisję o 30% do 2030 roku i osiągnąć zeroemisyjność do 2050 roku.

Obecne wyzwania dla małych firm modowych

Spośród 315 notatek z pokazów i komunikatów prasowych dotyczących wydarzeń modowych, jedynie 26% odnosiło się do zrównoważonych praktyk i większość z nich dotyczyła małych, niezależnych marek. Małe firmy częściej zwracają uwagę na ekologiczne zachowania. Przemysł odzieżowy jest odpowiedzialny za szokujące 4-10% światowej emisji gazów cieplarnianych. Przewiduje się, że wskaźniki dotyczące produkcji ubrań wzrosną o 81% do 2030 roku. Konieczne jest wprowadzenie zrównoważonych praktyk, takich jak społecznie odpowiedzialna produkcja i świadome zakupy, aby zapobiec dalszemu wzrostowi emisji i chronić środowisko.

Inicjatywy UE dla zrównoważonej produkcji modowej

Komisja Europejska opracowała strategię na rzecz zrównoważonych i cyrkularnych tekstyliów, mającą na celu normowanie zrównoważonej produkcji ubrań. Przemysł odzieżowy jest wodochłonny i energochłonny, a konsumenci wyrzucają około 11 kg odpadów tekstylnych rocznie. Cel strategii to odejście od dotychczasowego linearnego modelu gospodarki tekstylnego, na rzecz modelu cyrkularnego. Unia aspiruje do bycia pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu i chce oddzielić wzrost gospodarczy od zużycia zasobów naturalnych. Nowe regulacje mają doprowadzić do transparentności w łańcuchu dostaw oraz zmiany konsumpcji. Wprowadzenie zmian będzie wymagać stworzenia nowych modeli biznesowych w sektorze modowym.

  • Komisja Europejska opracowała strategię na rzecz zrównoważonych i cyrkularnych tekstyliów.
  • Celem strategii jest odejście od linearnego modelu gospodarki tekstylnego.
  • Unia aspiruje do bycia pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.
  • Nowe regulacje mają doprowadzić do transparentności w łańcuchu dostaw.

„Przemysł odzieżowy musi podjąć odpowiedzialność za zrównoważoną produkcję, aby chronić nasze środowisko i przyszłe pokolenia.” – Komisja Europejska

Krok w stronę przemysłu mody zrównoważonej

Gabriela Hearst została powołana na stanowisko dyrektorki kreatywnej Chloé, co pokazuje, że zrównoważony rozwój może znaleźć się w centrum zainteresowań marek luksusowych. Młodzi projektanci, tacy jak Priya Ahluwalia, również kładą duży nacisk na zrównoważony rozwój. Konieczne jest zmienianie sposobu działania w przemyśle mody i podejmowanie innowacyjnych rozwiązań.

Należy wspierać badania naukowe, innowacje i wykwalifikowanych specjalistów, aby wprowadzać pozytywne zmiany w przemyśle modowym. Wdrażanie zrównoważonych praktyk jest priorytetem dla przemysłu mody.

Wniosek

Wprowadzanie zrównoważonych praktyk w małych firmach modowych jest niezbędne dla ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Duże marki modowe, takie jak Burberry, Gucci i Prada, mają zobowiązania dotyczące zmniejszenia emisji i osiągnięcia zeroemisyjności. Jednak konieczne jest, aby cała branża, w tym małe firmy, angażowała się w zmianę sposobu konsumpcji i wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych.

Unia Europejska również podjęła inicjatywy, aby wspomóc transformację przemysłu mody w kierunku zrównoważonej produkcji. Strategia UE na rzecz zrównoważonych i cyrkularnych tekstyliów ma na celu normowanie produkcji ubrań oraz osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących transparentności łańcucha dostaw będzie kluczowe dla osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska.

Aby skutecznie chronić nasze środowisko, zrównoważona moda musi stać się priorytetem dla całej branży. Wprowadzenie zmian w produkcji ubrań, konsumpcji oraz modelach biznesowych jest niezbędne, aby zrównoważyć wpływ przemysłu mody na środowisko. Tylko w ten sposób możemy przyczynić się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i ochrony naszej planety dla przyszłych pokoleń.